چهارشنبه, 1 خرداد 1398

قوانين و مقررات شهري را مي توان به عنوان يکي از مهم ترين نقاط اتصال بين مديريت شهري و شهروندان قلمداد نمود. به تعبير بهتر بازيگران عناصر اصلي مديريت شهري در پرتو قوانين و مقررات شهري ضمن تعريف نقش براي خود و ساير اعضا مي توانند شهروندان را در اداره امور مشارکت دهند و مفهوم شهروندي را محقق سازند.به طور کلي، بحث در خصوص حقوق شهروندي، خود يک بحث مستقل و جامع است. ضوابط و مقررات شهر يا به تعبير ديگر حقوق شهري در صورت انطباق با اصل بهره مندي که در عبارت حقوق شهروندي خلاصه مي گردد، بسيار کارآمد ارزيابي مي شوند .
نتايج بررسي مجموعه مقررات شهري و طرح هاي توسعه و عمران مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران از تاريخ تاسيس تاکنون ،حاکي است که متاسفانه چنين رويکردي در مجموعه ضوابط و مقررات عمومي شهري کمتر ديده شده است .يک شهروند يک عضو رسمي يک شهر،ايالت يا کشور است .اين ديدگاه ،حقوق و مسووليت هايي را به شهروند ياد آور مي شود که در قانون پيش بيني و تدوين شده است. از نظر حقوقي جامعه نيازمند وجود مقرراتي است که روابط تجاري، اموال، مالکيت، شهرسازي،سياسي و حتي مسایل خانوادگي را در نظر گرفته و سامان دهد. از اين رو از ديد شهري موضوع حقوق شهروندي، روابط مردم شهر، حقوق و تکاليف آنان در برابر يکديگر و اصول و هدفها و وظايف و روش انجام آن است. در واقع حقوق شهروندي آميخته است از وظايف و مسووليتهاي شهروندان در قبال يکديگر،شهر و دولت يا قواي حاکم و مملکت و همچنين حقوق و امتيازاتي که وظيفه آن حقوق بر عهده مديران شهري (شهرداري)، دولت يا به طور کلي قواي حاکم مي باشد.به مجموعه اين حقوق و مسووليت ها، "حقوق شهروندي" اطلاق ميشود. 

خدمت صادقانه به مردم که به فرموده ي بنيانگذار و معمار کبير انقلاب اسلامي (ره) به عنوان ولي نعمتان اصلي اين نظام اسلامي محسوب مي گردند از بهترين مواهب و نعمات الهي است که در طول دوران زندگي يک فرد نصيب وي خواهد شد و مديران نظام مقدس جمهوري اسلامي به واسطه ي قبول مسئوليت در اين خصوص بايد از اين فرصت بدست آمده بهره ي بيشتري برند زيرا به فرموده ي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) هيچ چيز بيشتر از خدمت صادقانه و پيگيري عالمانه مسئولان، مردم را خوشحال نمي کند و فضاي زندگي عمومي را شاد نمي سازد که الحمدلله در اين نظام اسلامي چنين است.شهرداري سرخه نيز در راستاي همين فرمايشات ، اولويت اصلي کار خود را بر پايه ي  اقتدار و ارتقاء جايگاه شهرداري، احترام به حق و حقوق شهروندي، شتاب در خدمات رساني و توسعه عمران و آباداني و رفاه شهروندان بنا نهاده است.پروردگار متعال را شاکریم که توفيق خدمت به اهالي عزيز  شهر سرخه را بر دوشمان نهاده است اميدوارم با ياري خداوند تبارک و تعالي و تلاش و کوشش همه جانبه و خرد جمعي به منظور اجراي تدابير و سياستهاي رئيس جمهور محترم و تحقق بخشيدن به موضوعاتي در راستاي محله محوري و آباد نمودن شهر بر مبناي چهار عنصر عقلانيت ، خرد ، کارآمدي ، تعامل و ارزشمندي را در کنار همکاري و همدلي مجموعه شهرداري سرخه به نمايش بگذاريم.    بنده به عنوان شهردار سرخه  به همراه  همکاران خود سعي نموده  و بر آن تأکيد داريم تا همواره مدافع حق و حقوق شهروندان محترم بوده و خود را در برابر مردم و پاسخگوئي به مشکلات آنان مسئول بدانيم.اينک اميدواريم با توجه به رويکرد شهرداري  با مشارکت شهروندان شهر گام هاي بزرگي را برداريم.

                                                            وحید پیوندی
                                                                      شهردار سرخه


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8